Úvod Recenze knih

Recenze knih


název knihy : Těhotenství a porod: Průvodce české ženy od početí do šestinedělí

Autor: Magdalena Mikulandová
Nakladatelství: Computer Press
Město: Brno
Rok vydání: 2004
Počet stran: 160
ISBN: 80-251-0205-X
cena : 239-269 Kč
Anotace

Kniha „Těhotenství a porod“ je určena všem budoucím maminkách a jejich partnerům, kteří se chtějí zodpovědně ujmout své rodičovské role. Autorka knihy, porodní asistentka p. Magdalena Mikulandová, vychází z českého prostředí a především ze svých mnohaletých zkušeností.


Naše recenze

Knihu napsala autorka, která je velmi profesionální porodní asistentkou, která dokonce dostala čestný titul „Lady Pro“, který je pouze pro ženy dosahující velké profesionality. Jen část knihy je zaměřená na samotné příznaky těhotenství, a to kapitola popisující první trimestr. Kromě příznaků těhotenství se v knize dočtete o plánovaném těhotenství - jaký by měl být věk partnerů, sociálně-ekonomická situace atd. Dále kniha popisuje všechny tři trimestry těhotenství a s tím i vývoj plodu, životosprávu, vyšetřovací a diagnostické metody…
Při popisu třetího trimestru se autorka zaměřuje na porod, předčasný porod, ale i na volbu porodnice a další témata. Velmi hezky je v knize popsána i doba porodní a šestinedělí ženy.
Kniha je psána s citem a velmi dobře se čte. Nejenže je plná odborných informací, ale také je vsazená přímo na české ženy a jejich tradici. Autorka popisuje srozumitelně vše, co je dobré vědět o těhotenství. Publikace je doplněna četnými tabulkami a obrázky a celkově jde o velmi přehlednou knihu, která navíc obsahuje i přehled použitých odborných termínů, ale také v publikaci najdete vcelku podrobný rejstřík.

název knihy : Těhotenství krok za krokem

Autoři: Robin Elise Weissová a Marcello Pietrantoni, M.D.
přeloženo: Zuzana Amchová ve spolupráci s MUDr. Kateřinou Šrámkovou
Nakladatelství: Fortuna Libri (v ČR)
Město: Praha
Rok vydání: 2010
Počet stran: 320
ISBN: 978-80-7321-518-7
cena : 400-450 Kč
Co najdete v knize

Publikace představuje velkého průvodce těhotenstvím. Provede vás od prvních dnů až do porodu. Kniha se věnuje každému týdnu těhotenství v samostatné kapitole. V každé kapitole se dozvíte, na co by se měla budoucí maminka zaměřit, na co by si měla dát pozor, jaké novinky se u ní budou objevovat a další cenné rady. Těhulka tak bude vědět vše, co jí daný týden čeká. Kromě podrobně popsaných čtyřiceti týdnů těhotenství, které jsou ještě v knize rozdělené na tři kapitoly (tři trimestry), najdete v knize obsáhlou kapitolu, která se věnuje těhotenství od 41. týdne, porodu, období po porodu. Dále jsou v knize přílohy, poděkování, informace o autorech a rejstřík.


Naše shrnutí

Kniha je vhodnou publikací pro každou nastávající maminku. Díky této knize bude vědět o všem, co se děje v jejím těle. Kniha je přehledná a obsahuje mnoho obrázků. Celkově struktura knihy umožňuje její příjemné čtení, ale také rychlé vyhledávání v případě, že knihu nechcete číst celou. Pro větší přehlednost najdete na konciknihy abecední rejstřík, který vám pomůže najít rychleji v knize to, co vás zajímá nejvíce. Kniha má i dva dodatky. První vám pomůže připravit si otázky, které položíte v porodnici, a druhý dodatek vám přiblíží užitečné adresy, které by měla budoucí maminka znát. Velkou předností knihy je fakt, že se nedozvíte jen o tom, co se děje v konkrétní dobu s plodem, ale také v knize najdete mnohé tipy, jak si své těhotenství co nejlépe užít.

název knihy : Matkou ve vyšším věku: Vliv věku na plodnost ženy a na průběh těhotenství

Autoři: Lucie Šilhová, Jana Stejskalová
Nakladatelství: ComputerPress
Město: Brno
Rok vydání: 2006
Počet stran: 102
ISBN: 80-251-0987-9
cena : 125-140 Kč
Co najdete v knize

V knize najdete mnohé cenné informace určené především ženám, které chtějí mít potomka ve vyšším věku. Autorky přibližují ženské pohlavní orgány a více se zaměřují na věk a plodnost. Dozvíte se co starším „těhulkám“ může zkomplikovat těhotenství i porod. Zajímavá je i kapitola, která vám poradí, jaký volit životní styl a jakou upřednostňovat stravu, abyste obelstily biologické hodiny. Autorky vás připraví na návštěvu genetické poradny a přiblíží vám i možnosti umělého oplodnění. Více se dozvíte i o psychice těhotných žen po třicítce. Těhotenství po třicítce se pojí s mnohými mýty a polopravdami. Autorky se jim věnují a objasní vám, jakým informacím můžete věřit a jaké jsou zcela mylné.


Naše shrnutí

O těhotenství ve vyšším věku se spekuluje a každý na něj může mít jiný názor. Publikace je přínosná pro ženy, které chtějí být matky ve vyšším věku či pro ty, které se o tuto problematiku zajímají. Díky knize se dozvíte mnoho cenných informací, které vám mohou pomoci naplánovat si těhotenství ve vyšším věku, ale i podpořit jeho správný průběh. Kniha je velmi pěkně řešená. Má přehledné kapitoly i podkapitoly. Důležité informace jsou znázorněné tučně a kromě toho v publikaci najdete různé tabulky a uvolňující, humorně ladné obrázky. Pro větší přehlednost v závěru publikace najdete slovníček odborných výrazů,abecední rejstřík a užitečné odkazy pro všechny, kteří o této problematice chtějí vědět více.

název knihy : Prenatální komunikace
Autoři: Gertrud Teusen, Iris Goze-Hänel
Překlad: Jana Pištorová
Nakladatelství: Portál
Město: Praha
Rok vydání: 2003
Počet stran: 79
ISBN: 80-7178-753-1
Co najdete v knize

Kniha pojednává o tom, jak s dítětem komunikovat ještě před jeho narozením. Autorkami knih jsou Gertrud Teusen (autorka populárně naučných knih) a Iris Goze-Hänel (porodní asistentka). Spojením schopnosti těchto dvou autorek vznikla kniha psaná přívětivou formu s důležitými informacemi, jež jsou zajímavé pro každou nastávající maminku. Publikace pomáhá těhotným ženám vnímat projevy jejich nenarozeného potomka a rozeznávat, co znamenají. Díky tomu je možné ještě v těhotenství navázat s miminkem intenzivnější vztah. Z knihy se dozvíte o tom, kdy dítě navazuje kontakt s matkou, jak s dítětem lze komunikovat, jak se vyvíjí v jednotlivých obdobích. Autorky se rovněž dotýkají témat zdravé životosprávy, co žena v těhotenství může a co ne, jak miminko navazuje kontakt s matkou. Předposlední kapitola knihy se zaměřuje na porod - podmínky k zahájení porodu, spolupráce dítěte při porodu atd. Poslední kapitola krátce pojednává o důležitosti bondingu, který je podstatný pro vývoj vztahu mezi matkou a dítětem.


Naše shrnutí

Kniha nepopisuje těhotenství jako mnohé jiné publikace, které se snaží detailně popsat, co se děje v konkrétních stádiích těhotenství. Úkolem této knihy je ukázat na to, že ještě s nenarozeným dítětem může matka komunikovat, ale že i dítěte vysílá určité projevy, jimiž chce dát něco najevo. Publikace není návodem, jak dítě cokoliv učit, ale jak si s ním utvářet silný vztah a už v tomto období mu rozumět. Kniha se velmi dobře čte. Je rozčleněná do neobsáhlých kapitol. Důležité či jinak zajímavé informace jsou pro větší přehlednost v rámečcích a tyto texty jsou psané kurzívou. Na konci publikace je několik fotografií.

název knihy : Léčba neplodnosti: příčiny neplodnosti, metody léčení, mimotělní oplodnění, zákony
Autoři: Karel Řežábek
Nakladatelství: Grada
Město: Praha
Rok vydání: 2004
Počet stran: 120
ISBN: 80-247-1010-2
Co najdete v knize

Publikace je primárně určená těm párům, které chtějí počít potomka, ale nedaří se jim. Už v úvodu upozorňuje autor knihy, že problémy s otěhotněním má u nás zhruba každý desátý pár. Zároveň uklidňuje tím, že v dnešní době již většině neplodným párům dokáže medicína pomoci. Kniha seznamuje čtenáře s pravděpodobností otěhotnění z pozice muže a ženy. Dále se věnuje příčinám neplodnosti ze strany muže i ženy, vyšetření neplodnosti, chirurgickým metodám léčby neplodnosti a mimotělním oplodněním. Podrobněji seznamuje autor čtenáře s in vitro fertilizací (komplikace, úhrada + další metody), plodností po léčbě rakoviny při poškození varlat a vaječníků, dárcovstvím spermií a vajíček, co nesou chromozomy, ale i dalšími důležitými aspekty. Rozebírá psychiku a její vliv na otěhotnění, faktory úspěšnosti IVF, na co si dát pozor atd. V knize najdete odpovědi na mnohé otázky ohledně této problematiky. Kniha se ještě zaměřuje na etické otázky léčby neplodnosti a na zákony související s léčbou.


Naše shrnutí

Kniha je psaná srozumitelně. Odhaluje párům mající potíže v reprodukční sféře, co je čeká a jaké jsou jejich možnosti. Autor vychází z toho, že informovanost páru je důležitá a pomáhá jim lépe snášet stres, který často toto období provází. Publikace je proložená obrázky, nákresy, fotografiemi ze sonografie, ale také částmi příběhů lidí, kteří měli problémy s početím.

název knihy : Maminkou ve čtyřiceti?
Autoři: Christiane Biermann, Ralph Raben
Přeložil: Petr Babka
Nakladatelství: Grada
Město: Portál
Rok vydání: 2006
Počet stran: 178
ISBN: 80-7367-075-5
Co najdete v knize

Odborníci i laici pohlížejí na ženy mající dítě v pozdějším věku různě. Autoři této knihy si dali za cíl touto knihou dodat odvahu těm párům, které posouvají početí dítěte do pozdějšího věku. Poukazují na to, že i když nějaká rizika jsou, pozdní těhotenství a porody zpravidla probíhají normálně. Autoři nemají jen odborné znalosti, ale také vlastní zkušenost se svým synem, kterého měli v pozdějším věku. Hned v první kapitole nás autoři seznámí se s touto zkušeností. V dalších kapitolách se zabývají tím, co starší rodi e nejčastěji zajímá, tj. šance a rizika ve čtyřiceti, důvody, proč lidé mají dítě v pozdějším věku, zkoumání plodnosti, případně léčba sterility, začátek těhotenství v pozdějším věku. Dále se publikace zaměřuje na prenatální diagnostiku (punkce plodové vody, přímý odběr tkáně, ultrazvuk, prenatální terapie atd.) a strach z postižení (Downův syndrom atd.), jak rozpoznat komplikace a vyhnout se jim, porod a předporodní přípravu, a stručně na počáteční období mateřství. V závěru publikace je poděkování a literatura.


Naše shrnutí

Publikace je zajímavým náhledem na těhotenství ve čtyřiceti a po čtyřicítce. Čtenářky (ale i čtenáři) se dozví více, najdou porozumění, uklidnění i odpovědi na otázky, které hledají. Publikace je proložená reálnými příběhy, což přispívá k zábavnějšímu čtení. Celkově kniha dobře plní účel, pro který byla napsaná.

název knihy : Jak přirozeně otěhotnět: možnosti, jak zvýšit šance na přirozené početí
Autoři: Karen Trewinnard
Přeložil: Radmila Kijonková
Nakladatelství: Computer Press
Město: Praha
Rok vydání: 2006
Počet stran: 177
ISBN: 80-251-0764-7
Co najdete v knize

Kniha je pro všechny ženy, které se chystají otěhotnět a rády by udělaly maximum pro to, aby otěhotněly přirozenou cestou a aby jejich těhotenství bylo bezproblémové. Důležité je starat se o své zdraví již před početím. I to má totiž vliv na zdraví dítěte. Publikace se snaží umožnit čtenářkám co nejvíc porozumět plodnosti. První kapitola popisuje plodné tělo, početí a rozpoznání plodnosti. Další kapitola se věnuje přípravě na početí. Přibližuje jak posoudit vlastní zdraví s ohledem na věk, genetiku atd. Dále rozebírá problematiku antikoncepce před otěhotněním, stavu a plodnost. Popisuje důležitost zlepšení fyzického a psychického zdraví, odstranění zlozvyků, vyhnutím se nebezpečí z okolního prostředí (riziko záření, vliv horka, nebezpečí chemikálií, těžké kovy, zajištění zdraví a bezpečnosti v práci, mužskou plodnost a životní prostředí). Dále se autorka věnuje posouzení celkového zdraví ženy, konkrétně popisuje gynekologické problémy, problémy v předchozích těhotenstvích, pohlavně přenosné nemoci, dlouhotrvající zdravotní problémy a souhrnná doporučení. Poslední kapitola rozebírá možnosti co dělat, když se nedaří otěhotnět. Na konci publikace najdete ještě užitečné odkazy a rejstřík.


Naše shrnutí

Kniha je přínosem, protože ukazuje, že žena může podpořit zdraví svého budoucího dítěte ještě před početím. Přibližuje oblasti, na které by se měla soustředit. Publikace je členěná do kapitol a podkapitol. Obsahuje pro větší přehlednost zvýrazněné důležité informace. Kromě toho v knize najdete obrázky, fotografie, nákresy, tabulky atd.

název knihy : Zdravá výživa pro těhotné a kojící matky: ideální jídelníček, výživa od A do Z, jak předcházet komplikacím, kvalitní a vyvážená strava
Autoři: Annette Saberesky
Přeložil: Jana Bílková á
Nakladatelství: Grada
Město: Praha
Rok vydání: 2009
Počet stran: 184
ISBN: 978-80-247-2740-0
Co najdete v knize

Publikace se snaží rozebrat mnohé poznatky o zdravé výživě pro těhotné a kojící matky. Autorka upozorňuje na to, že mnohé zažité „pravdy“, které se předávají z generace na generaci, jsou jen mýty, jež byly překonané. Ženy v těhotenství i během kojení mají řadu otázek kolem jednotlivých složek potravin. Právě na tyto otázky se kniha snaží odpovědět. Kniha je ve formě slovníku, kde jsou seřazené jednotlivé potraviny či skupiny potravin abecedně právě proto, aby si čtenářka mohla snadno a rychle vyhledat to, co ji konkrétně zajímá. Pro větší přehlednost jednotlivá hesla obsahují ještě křížové odkazy na související hesla. Publikace přibližuje v souvislosti s těhotenstvím a kojením hodně hesel, jež jsou vcelku podrobně vysvětlené. Obsahují také ještě informace z oblasti doporučení. Některé odpovědi v knize jsou jednoznačné, jiné vyžadují zamyšlení a posouzení výhod i nevýhod. Kniha by však měla vést k odstranění nejistoty a pomoci těhotným a kojícím ženám se lépe rozhodovat o sobě a dítěti.


Naše shrnutí

Autorka pro svou knihu zvolila formu lexikonu, což vůbec není na škodu. Naopak žena si může najít přesně to, co potřebuje, ve chvíli, kdy je pro ni otázka aktuální, aniž by musela číst celou knihu. Jednotlivá hesla v knize jsou vysvětlená dostačujícím způsobem, a tak aby informacím bez problému porozuměl i laik. Hesla jsou vysvětlená s ohledem na těhotenství a dobu kojení a obsahují také „Naše doporučení“, ve kterých se čtenářky dozví další důležité rady. Publikace je přehledná a přínosná.

název knihy : Nejrychlejší cesta k přirozenému početí: nejnovější informace o možnostech přirozeného otěhotnění
Autoři: Christopher D. Williams
Přeložil: Bronislava Bartoňová
Nakladatelství: Práh
Město: Praha
Rok vydání: 2008
Počet stran: 247
ISBN: 978-80-7252-221-7
Co najdete v knize

Léčba neplodnosti je často diskutováno a odborně i laicky rozebírané téma. Je to tím, že v našem prostředí se objevuje stále více vlivů, které snižují možnosti přirozeného početí. V posledních letech díky metodám asistované reprodukce zaznamená však léčba tohoto problému obrovský pokrok. Přesto při léčbě neplodnosti je důležité se prvotně zaměřit na možnosti přirozeného otěhotnění a tím se právě zabývá tato kniha. Seznamuje čtenáře s nejnovějšími informacemi v této oblasti. Na počátku knihy najdete předmětu, poděkování, poznámku autora a úvod. Poté následují informace, které se zabývají touto problematikou. Ve dvanácti kapitolách se dozvíte více o možnostech otěhotnění, prekoncepční péči, určování ovulace, tělesné hmotnosti a fyzické aktivitě, výživě, úloze muže při snahách o včasné početí, sexu a plodnosti, těhotenství po pětatřicítce, volbě pohlaví dítěte a o tom, co můžete očekávat od specialistů, pokud se vám nebude dařit otěhotnět přirozenou cestou. Po těchto kapitolách následují ještě příloha A (tříměsíční předtěhotenský rozvrh), příloha B (informace k dietě na ovlivnění pohlaví dítěte), slovníček, zdroje informací a rejstřík.


Naše shrnutí

Publikace může být přínosným pomocníkem na cestě ženy k přirozenému otěhotnění. Poradí vám co dělat a na co se zaměřit, abyste své šance na otěhotnění zvýšila. V knize najdeme různé grafy, tabulky a další znázornění pro lepší dokreslení problematiky. Na přehlednosti knize přidává i slovníček a rejstřík na konci knihy. Díky němu nemusíte číst knihu od začátku do konce, ale můžete si vyhledávat informace podle toho, co vás nejvíce zajímá.

název knihy : Partnerství v těhotenství a při porodu
Autoři: Stanislav Trča
Nakladatelství: Grada Publishing
Město: Praha
Rok vydání: 2004
Počet stran: 108
ISBN: 80-247-0869-8
Co najdete v knize

Dříve byly porody považovány za výhradně ženskou záležitost a muži u něj neměli co dělat. V současné době je to jinak. Otcové se často zapojují nejen do příprav na porod, ale zůstávají i během porodu. Tato kniha je tak určená především nastávajícím tatínkům. Srozumitelnou formou jim přibližuje vše, co by o těhotenství a porodu měli vědět. Publikace je rozdělená do mnohých kapitol a podkapitol. Po úvodu následují oddíly těhotenství, porod, šestinedělí, několik poznámek do budoucna, doslov, slovníček odborných výrazů a literatura. V prvním oddílu těhotenství se muži dozvědí základní informace o těhotenství, proč chodí těhotná ženy do prenatální poradny, jak může partnerce pomoci odstraňovat problémy se spánkem a se speciálními cviky. Dále se oddíl zaměřuje na partnerskou pomoc při správném stravování, při cestování. Soustřední se na to, jak chránit partnerku před škodlivými návyky, toxoplazmózou, stresem, dále jak ji pomáhat při vzniku křečových žil, o sexuálním životě v těhotenství atd. V oddílu „Porod“ si budoucí tatínkové přečtou jak poznat začátek porodu, kdy je třeba vydat se do porodnice, co vzít s sebou, co je amnoskopie, jak probíhá porod, o přítomnosti partnera u porodu, o způsobech tištění bolest používaných na porodním sále atd. Následuje kapitola „Šestinedělí“. Zaměřuje se první dny po porodu, přípravu před příjezdem šestinedělky a dítěte, o partnerské pomoci atd. Poslední kapitola „Několik poznámek do budoucna“ již není obsáhlá.


Naše shrnutí

Publikace je pěkně napsaná, přehledná a je napsána přímo pro muže, což je málo knih zaměřených na těhotenství a porod. Je pro všechny budoucí tatínky, kteří chtějí být zainteresovaní do příprav na porod, do jeho průběhu i období po něm.

název knihy : Nejrychlejší cesta k přirozenému početí: nejnovější informace o možnostech přirozeného otěhotnění
Autoři: Christopher D. Williams
Přeložil: Bronislava Bartoňová
Nakladatelství: Práh
Město: Praha
Rok vydání: 2008
Počet stran: 247
ISBN: 978-80-7252-221-7
Co najdete v knize

Léčba neplodnosti je často diskutováno a odborně i laicky rozebírané téma. Je to tím, že v našem prostředí se objevuje stále více vlivů, které snižují možnosti přirozeného početí. V posledních letech díky metodám asistované reprodukce zaznamená však léčba tohoto problému obrovský pokrok. Přesto při léčbě neplodnosti je důležité se prvotně zaměřit na možnosti přirozeného otěhotnění a tím se právě zabývá tato kniha. Seznamuje čtenáře s nejnovějšími informacemi v této oblasti. Na počátku knihy najdete předmětu, poděkování, poznámku autora a úvod. Poté následují informace, které se zabývají touto problematikou. Ve dvanácti kapitolách se dozvíte více o možnostech otěhotnění, prekoncepční péči, určování ovulace, tělesné hmotnosti a fyzické aktivitě, výživě, úloze muže při snahách o včasné početí, sexu a plodnosti, těhotenství po pětatřicítce, volbě pohlaví dítěte a o tom, co můžete očekávat od specialistů, pokud se vám nebude dařit otěhotnět přirozenou cestou. Po těchto kapitolách následují ještě příloha A (tříměsíční předtěhotenský rozvrh), příloha B (informace k dietě na ovlivnění pohlaví dítěte), slovníček, zdroje informací a rejstřík.


Naše shrnutí

Publikace může být přínosným pomocníkem na cestě ženy k přirozenému otěhotnění. Poradí vám co dělat a na co se zaměřit, abyste své šance na otěhotnění zvýšila. V knize najdeme různé grafy, tabulky a další znázornění pro lepší dokreslení problematiky. Na přehlednosti knize přidává i slovníček a rejstřík na konci knihy. Díky němu nemusíte číst knihu od začátku do konce, ale můžete si vyhledávat informace podle toho, co vás nejvíce zajímá.

název knihy : Kniha o těhotenství @ porodu
Autoři: Antonín Pařízek
Nakladatelství: Galén
Město: Praha
Rok vydání: 2006
Počet stran: 414
ISBN: 80-7262-411-3
Co najdete v knize

Publikace je již druhým vydáním, ke kterému došlo díky obrovskému zájmu o první vydání. Kniha dokonce zvítězila v roce 2006 v kategorii Popularizace lékařské vědy a získala Charvátovu cenu. Kniha nebyla jen dotištěná, ale došlo k rozšíření textu a obrazové dokumentace. Kromě Antonína Pařízka na knize spolupracovali i další autoři. Kniha má následující oddíly: Předmluva k druhému vydání, Předmluva k prvnímu vydání, Představení autora, Úvod, Plánované rodičovství, Otěhotnění, Péče o těhotnou ženu, Průběh těhotenství, Hygiena a životospráva těhotných, Porod, Novorozenec, Šestinedělí, Kojení, Očkování, Antikoncepce. Kromě předmluv, představení autora a úvodu má každá kapitola mnoho přehledných podkapitol. Po kapitole Antikoncepce ještě následuje Slovník odborných pojmů z porodnictví, Zkratky používané v porodnictví, Použitá literatura, Internetové zdroje a rejstřík.


Naše shrnutí

Publikace je propracovaná a velmi přehledná. Díky členění na mnohé podkapitoly čtenář/ka rychle najdou to, co potřebují, aniž by museli celou knihu číst. Jistě vám bude vyhovovat, že je kniha interaktivní. Jde o prvního českého interaktivního průvodce těhotenstvím, porodem a šestinedělím. Najdete internetové zdroje, ve kterých jsou další informace o těhotenství. K přehlednosti knihy přispívá nejen pečlivá struktura textu, ale i četné fotografie a další obrázky, případně i tabulky, výčty atd. Celkově se v knize budoucí maminky (ale i tatínkové) najdou mnohé cenné informace, které jim osvětlí těhotenství i porod.


Diskuse (0 komentářů)

Nový příspěvek
Copyright 2006–2024 © Těhotenství-příznaky.cz
Kontakty